Muziek als jouw taal

Klik hier om de ondertitel te bewerken

“One good thing about music, when it hits you, you feel no pain.” 
Bob Marley

 
Therapietrajecten

Kortdurende muziektherapie

Deze vorm van muziektherapie betreft een bepaald (korte termijn)doel en vindt plaats binnen een van tevoren afgesproken aantal therapiesessies. Dit aantal ligt meestal rond de 12 sessies. Hierbij kan men denken aan leren hanteren van boosheid voor kinderen met driftbuien.


Langdurende muziektherapie
De duur van muziektherapie is gekoppeld aan de doelstelling, afhankelijk van de problematiek waarvoor iemand zich aanmeldt. Bij langdurige muziektherapie richt de behandeling zich op problemen rond de hele ontwikkeling, zoals problemen op het gebied van communicatie en interactie, en problematiek gekoppeld aan Autisme Spectrum Stoornis.

Individuele muziektherapie

Deze vorm van muziektherapie vindt plaats in een één op één situatie met de muziektherapeut, waarbij de individuele doelen van client centraal staan.


Groepsmuziektherapie

Tijdens groepstherapie werkt de therapeut met een groep van minimaal 2 cliënten en maximaal 8. Hierbij ligt de focus zowel op gemeenschappelijke doelen, als individuele doelen, vaak gericht op het functioneren in een groep. Doelen liggen meestal op het gebied van communicatie, sociale interactie, grenzen aangeven en respecteren etc.Tarieven jeugd en geïndiceerde hulpvragen zijn op aanvraag 

In geval van geïndiceerde zorg waarbij u een verwijs brief heeft van de hoofdbehandelaar of de huisarts, 

is het in de meeste gevallen mogelijk om een PGB of Zorg in Natura aan te vragen bij uw gemeente. 


Hoe dit werkt en welke mogelijkheden er zijn kunnen wij samen met u doorlopen. 

Aangezien iedere gemeente andere tarieven handhaaft zijn deze enkel op aanvraag. 

Houd u rekening met tarieven variërend tussen €70 en €92 afhankelijk van het rekenmodel van de gemeente.


Graag kijken wij naar de mogelijkheden van de gemeentelijke zorgplicht, mocht dit niet het geval zijn dan kunnen wij een passend aanbod doen. 

Tarieven 18+ en niet geïndiceerde hulpvragen:

Individuele therapie


Muziektherapie in de Praktijk:
Prijs per sessie €75. Hierbij zijn voor en nawerk opgenomen zoals rapportage planning en korte contactmomenten.
Inbegrepen zijn: 
  • het intakegesprek
  • verslaglegging en evaluaties
  • een therapiesessie van 45 minuten

Muziektherapie aan huis/zorglokatie:
De tarieven voor de individuele muziektherapie-op-locatie zijn af-hankelijk van de behandelplaats. Voor een sessie  wordt €80 gerekend excl. BTW en reiskosten.

Inbegrepen zijn: 
  • het intakegesprek
  • verslaglegging en evaluaties
  • een therapiesessie van 45 minuten
 

Groepstherapie


Groepstherapie prijzen zijn op aanvraag beschikbaar. Hierbij wordt rekening gehouden met hulpvraag en groepsgrootte. 


Enkele voorbeelden van groepstherapie:

Partner/relatie therapie

Familie opstellingen

Gezinsopstellingen

traumaverwerking als DUO

Bijkomend


Voortgangsgesprek

De voortgangs- of observatie bespreking duurt meestal 45 a 60 minuten.

Ter voorbereiding van een voortgangsgesprek schrijft de muziektherapeut een diagnostisch rapport. De kosten daarvan bedragen €75 (excl. BTW).  


reiskosten

Indien het voortgangsgesprek op de thuissituatie van de cliënt plaatsvindt, geldt het tarief horend bij de woonplaats van de cliënt. 

(a 0,24€ p/km)