Muziek als jouw taal

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Binnenschoolse Muziekeducatie

Muziek kan kinderen op een bijzondere manier helpen bij het verwerken van hun emoties omdat sommige kinderen hun emoties niet op een andere manier kunnen uitdrukken dan via de muziek.


Sinds kort weten we dat kinderen die muziek maken beter kunnen luisteren, wat onder andere de taalverwerving en de leesvaardigheid bevordert.


Recent onderzoek heeft aangetoond dat musiceren het leggen van verbindingen tussen de hersenen stimuleert. 

En er is gebleken dat muziek maken bijdraagt aan het concentratievermogen, om over de sociale aspecten nog maar te zwijgen.


 

Kind centraal 

Wij vinden dat ieder kind uniek en bijzonder is. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig om de wereld te ontdekken. Ieder van hen ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Wij willen kinderen uitdagen om nieuwe ervaringen op te doen, en daarbij aansluiten bij hun bestaande interesses.

De 3 competenties/Kerndoelen
voor cultuuronderwijs BS

1: creërend vermogen

Hoe geef je vorm aan een idee, 
hoe vertel je je eigen verhaal? 
In een ontwerpproces spreken kinderen hun fantasie en verbeeldingskracht aan, en ontwikkelen kennis en vaardigheden die hun de mogelijkheid bieden zelf iets te maken. 
Zij leren verschillende oplossingen bedenken en daar de beste uit te kiezen. Kinderen ervaren daarbij dat kunstzinnige producten – dus ook hun eigen werk – vaak bijgesteld moeten worden vóórdat ze gepresenteerd kunnen worden. De kinderen leren zo dat hun werk niet in één les af hoeft te zijn en dat verandering goed is om tot iets beters te komen. Creëren staat hiermee ook gelijk aan reflecteren.

2: presenteren 

De presentatie van je eigen muziekstuk, het zingen van een lied of het spelen van een solo. Kinderen leren wat er allemaal komt kijken bij meedoen aan een voorstelling, een concert. Kinderen leren hoe ze hun werk ‘klein’ in de les kunnen presenteren, bijvoorbeeld door te laten zien wat ze hebben gemaakt en erover te vertellen. Later, wanneer zij genoeg durf hebben ontwikkeld leren zij ‘groot’ presenteren, bijvoorbeeld tijdens een voorstelling in de aula van hun eigen school of voor hun ouders. 3: sociale competenties

Musiceren is luisteren, en samenwerken, is reflecteren en samen leren. Waar het in groep 1/2 nog gaat om buurtwachten en delen, gaat het in groep 5/6 over feedback geven en discipline in groepswerk.

Het is
Tijd voor Muziek

Muziekpraktijk LevendeMuziek 

werkt met een 


korte leerlijn 

thema of projectmatig


lange leerlijnen 

opbouwend gedurende de gehele schoolperiode van het kind. 


Wij zijn HBO geschoolde vakdocenten Muziek met ruime ervaring en een vooruitstrevende visie.


Graag gaan we met u in gesprek om muziekeducatie een plek te geven in uw lespakket voor het komende jaar. 


Financiën

Daar waar het MIK zoals u misschien al weet haar deuren heeft moeten sluiten, gaan er ergens anders weer deuren open. Er is namelijk eensubsidieregeling Impuls Muziekonderwijs in het leven geroepen om muziekonderwijs te financieren. 

Op de website

http://www.cultuurparticipatie.nl/nieuws/impuls-muziekonderwijs-van-start.html 

kunt u lezen hoe u subsidie kunt aanvragen voor muziekonderwijs.


 

Vraag om meer informatie


Bedankt voor je bericht op onze site,
we zullen zo spoedig mogelijk reageren en met u een afspraak maken.

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Er heeft zich een fout voorgedaan.
Klik hier om het nogmaals te proberen.